You are here

Bū Kurūh, Abu Dhabi

Bū Kurūh, Abu Dhabi located in United Arab Emirates, more detail is as below.

Place


  • Name : Bū Kurūh
  • ASCII Name : Bu Kuruh
  • Alternate Names : Bu Karu,Bu Kru,Bu Krū,Bu Kuruh,Bū Karū,Bū Kurūh
  • Feature Class : T (Mountain, Hill, Rock, ...)
  • Feature Code : ISL (island)
  • Country Code : AE
  • Country Code 3 : ARE
  • Country/Region : United Arab Emirates
  • Country Code 2 : AE
  • Admin 1 Code : 01 (Abu Dhabi)
Other Information
Online Map
This is online map of the address Bū Kurūh. You may use button to move and zoom in / out.
Loading, Please Wait...